Aktualności

4 sierpnia 2016

Władze samorządowe województwa podkarpackiego kładą coraz większy nacisk na rozwój sektora ekonomii społecznej w naszym regionie. Wyrazem tego jest ogłoszony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie konkurs pn. „Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim”.

Celem konkursu jest wyłonienie osób i podmiotów najbardziej zaangażowanych w rozwoju sektora ES w województwie. Nagrody zostaną przydzielone w trzech kategoriach:

Więcej szczegółów na stronie internetowej ROPS Rzeszów www.es.rops.rzeszow.pl.

Czytaj więcej

„Ekonomia społeczna ma w Polsce ponad 150-letnie tradycje i stanowi istotną część jej dorobku kulturowego i historycznego. Z uwagi na ryzyko zubożenia kapitału społecznego, na który składa się również tożsamość kulturowa, rozwój ekonomii społecznej nie może odbywać się bez odniesienia do jej historii i wieloletniej tradycji, stanowiącej istotną część dorobku historycznego i kulturowego Polski. Ważne jest zatem promowanie tradycji oraz fundamentalnych zasad, takich jak solidarność społeczna, wspólnotowość, kooperacja czy przedsiębiorczość. Rozwój ekonomii społecznej zależy od upowszechnienia tych zasad w społeczeństwie.”
 

(Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, str. 82) 

Tak działamy

Napisz do nas

'