Aktualności

15 lipca 2016

W dniu 27 czerwca br. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2020.
Dokument określa kierunki rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, proponuje mechanizmy współpracy instytucji publicznych oraz podmiotów ekonomii społecznej na rzecz rozwoju sektora, określa mechanizmy promocji idei ekonomii społecznej w województwie, wskazuje źródła finansowania ww. działań, a także przewidywane efekty jakie powinny przynieść w perspektywie do 2020 roku.

Czytaj więcej

„Ekonomia społeczna ma w Polsce ponad 150-letnie tradycje i stanowi istotną część jej dorobku kulturowego i historycznego. Z uwagi na ryzyko zubożenia kapitału społecznego, na który składa się również tożsamość kulturowa, rozwój ekonomii społecznej nie może odbywać się bez odniesienia do jej historii i wieloletniej tradycji, stanowiącej istotną część dorobku historycznego i kulturowego Polski. Ważne jest zatem promowanie tradycji oraz fundamentalnych zasad, takich jak solidarność społeczna, wspólnotowość, kooperacja czy przedsiębiorczość. Rozwój ekonomii społecznej zależy od upowszechnienia tych zasad w społeczeństwie.”
 

(Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, str. 82) 

Tak działamy

Napisz do nas

'