Aktualności

29 kwietnia 2016

Zarząd Województwa Podkarpackiego przedstawił do konsultacji społecznych projekt Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2020.

Konsultacje społeczne potrwają do 2 lipca br.

Dokument źródłowy oraz metody zgłaszania uwag dostępne są na stronie ROPS Rzeszów: http://es.rops.rzeszow.pl/

Czytaj więcej

„Ekonomia społeczna ma w Polsce ponad 150-letnie tradycje i stanowi istotną część jej dorobku kulturowego i historycznego. Z uwagi na ryzyko zubożenia kapitału społecznego, na który składa się również tożsamość kulturowa, rozwój ekonomii społecznej nie może odbywać się bez odniesienia do jej historii i wieloletniej tradycji, stanowiącej istotną część dorobku historycznego i kulturowego Polski. Ważne jest zatem promowanie tradycji oraz fundamentalnych zasad, takich jak solidarność społeczna, wspólnotowość, kooperacja czy przedsiębiorczość. Rozwój ekonomii społecznej zależy od upowszechnienia tych zasad w społeczeństwie.”
 

(Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, str. 82)

 

Tak działamy

Napisz do nas