Aktualności

5 września 2016

Instytut Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą „5,0+ z angielskiego”, współfinansowanego ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020.


Okres realizacji:
Zadanie realizowane jest w okresie
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.


Grupa docelowa:
Projekt adresowany jest do osób w wieku 50 lat i więcej uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie jednego z powiatów: miasta Rzeszów, rzeszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, mieleckiego, strzyżowskiego, jasielskiego, miasta Krosno lub krośnieńskiego.

Czytaj więcej

„Ekonomia społeczna ma w Polsce ponad 150-letnie tradycje i stanowi istotną część jej dorobku kulturowego i historycznego. Z uwagi na ryzyko zubożenia kapitału społecznego, na który składa się również tożsamość kulturowa, rozwój ekonomii społecznej nie może odbywać się bez odniesienia do jej historii i wieloletniej tradycji, stanowiącej istotną część dorobku historycznego i kulturowego Polski. Ważne jest zatem promowanie tradycji oraz fundamentalnych zasad, takich jak solidarność społeczna, wspólnotowość, kooperacja czy przedsiębiorczość. Rozwój ekonomii społecznej zależy od upowszechnienia tych zasad w społeczeństwie.”
 

(Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, str. 82) 

Tak działamy

Napisz do nas