Christian louboutin replica Pigalle Replica Aliexpress Review I ordered some Christian Louboutin shoes from
Fundacja Instytut Ekonomii Społecznej - Fundacja powstała w celu promocji, wpierania i rozwoju ekonomii społecznej. Działania IES dążą do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych utratą zatrudnienia oraz z niskimi kwalifikacjami.

Aktualności

5 września 2016

Instytut Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w zadaniu pod nazwą „Seniorzy w cyfrowym świecie”, współfinansowanym ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.


Okres realizacji:
Zadanie realizowane jest w okresie
od 01.09.2016 r. do 30.11.2016 r.


Grupa docelowa:
Zadanie adresowane jest do osób, które ukończyły 60-ty rok życia i zamieszkują teren miasta Rzeszowa, powiat rzeszowski lub łańcucki.

Czytaj więcej

„Ekonomia społeczna ma w Polsce ponad 150-letnie tradycje i stanowi istotną część jej dorobku kulturowego i historycznego. Z uwagi na ryzyko zubożenia kapitału społecznego, na który składa się również tożsamość kulturowa, rozwój ekonomii społecznej nie może odbywać się bez odniesienia do jej historii i wieloletniej tradycji, stanowiącej istotną część dorobku historycznego i kulturowego Polski. Ważne jest zatem promowanie tradycji oraz fundamentalnych zasad, takich jak solidarność społeczna, wspólnotowość, kooperacja czy przedsiębiorczość. Rozwój ekonomii społecznej zależy od upowszechnienia tych zasad w społeczeństwie.”
 

(Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, str. 82) 

Tak działamy

Napisz do nas

'